Tabulka poruch

Hodně užitečná tabulka, díky níž rychle přijdete na většinu poruch a na jejich řešení.

 

 

Příznaky poruchy

Zjištěná porucha

Odstranění

Motor nemá správný běh

Motor klepe

Motor je přehřátý Motor nechat vychladnout a nejet na velký počet otáček
Elektrody svíčky žhaví, špatná svíčka Svíčku vyměnit
mnoho karbonu v hlavě válce Sejmout hlavu a karbon odstranit
Velký předstih Seřídit předstih natočením nosníku přerušovače
Tlumič výfuku zanesen Tlumič výfuku sejmout, rozebrat a vyčistit
 

Motor vynechává (správná jiskra)

Voda nebo olej v karburátoru Karburátor vyčistit
V karburátoru dochází palivo Otevřít palivový kohout, přepustit zásobu paliva, doplnit směs, prohlédnout přívodní potrubí
Chudá směs Seřídit karburátor
Špatně namíchaná směs paliva a oleje Směs před nalitím do nádrže na palivo dobře promísit
 

Motor vynechává (nepravidelná jiskra)

Nevhodná svíčka Svíčku vyměnit
Zaolejovaná svíčka Svíčku vyjmout a očistit
Velká vzdálenost elektrody svíčky Vzdálenost elektrod seřídit přihnutím asi na 0,5 mm
Znečištěné doteky přerušovače Doteky očistit hadříkem namočeným v benzinu
Špatně nastavené doteky přerušovače Vzdálenost doteků seřídit asi na 0,45 mm
Občasný zkrat kabelu na hmotu Kabel omotat izolační páskou nebo vyměnit
Občasný zkrat kabelu na válec Obalit kabel izolační páskou a nejraději vyměnit
 

Motor trvale nemá dostatečný výkon

Mnoho usazeného karbonu ve válci, hlavě, výfukových průchodech a tlumičích výfuku Sejmout hlavu, vlec, popř. i výfukové potrubí a odstranit karbon
Částečně ucpaný přívod paliva Odmontovat potrubí a vyčistit je. Seřídit vzdálenost doteků přerušovače a předstih
Neseřízený karburátor (špatná směs) Seřídit běh naprázdno, polohu jehly a vyčistit čistič vzduchu.
Ucpané tlumiče výfuku Tlumiče výfuku rozebrat a usazený karbon odstranit
Opotřebovaný vnitřek válce a píst Pořídit nový výbrus, nový píst a kroužky
Motor nasává falešný vzduch (poloviny skříní nebo hrdlo karburátoru netěsní) Poloviny skříní oddělit (rozpůlit motor), dotykové plochy očistit, nanést těsnící hmotu a pevně smontovat. Těsnění pod hrdlem karburátoru vyměnit, popřípadě vyměnit i šrouby, které nedokáží pevně hrdlo uchytit
 

Motor chvílemi nemá dostatečný výkon

Částečně ucpaný přívod paliva a čistič Přívod paliva nebo čistič vyčistit
Lanko plynu vázne Lanko promazat nebo vyměnit
Přehřátý motor Motor nechat vychladnout a udržovat při malém počtu otáček
Vadná svíčka Svíčku vyměnit

Motor nelze roztočit, nebo se zastavil

 – karburátor lze přeplavit

 – karburátor je v pořádku

- motor má kompresi

 – svíčka dává jiskru
 
Přehřátý motor Motor nechat vychladnout a udržovat jej při malém počtu otáček
Nedostatečné mazání Dbát, aby olej byl vždy s palivem dobře promíšen a ve správném poměru
Lanko ke karburátoru je přetrženo Lanko vyměnit
Špatné těsnění mezi karburátorem a válcem Těsnění vyměnit
 
 – karburátor lze přeplavit

 – karburátor je v pořádku

 – motor má kompresi

 – svíčka nedává jiskru

 – na konci kabelu je jiskra
Zaolejovaná svíčka Svíčku vyjmout a vyčistit
Porušená izolace svíčky Svíčku vyměnit
Zkrat mezi elektrodami svíčky Elektrody oddálit na vzdálenost asi 0,5 mm
velká vzdálenost elektrod svíčky Elektrody přiblížit na vzdálenost asi 0,5 mm
 
 – karburátor lze přeplavit – karburátor je v pořádku

 – motor má kompresi


- svíčka nedává jiskru

 – na konci kabelu není jiskra
Vypínač nastavený do polohy „vypnuto“ Vypínač natočit do správné polohy
Porušená zapalovací cívka Vyměnit zapalovací cívku
Nečisté doteky přerušovače Očistit doteky hadříkem namočeným v benzinu
Vadné doteky přerušovače Doteky opravit nebo vyměnit
Kabel zapalování je přetržen nebo uvolněn Kabel vyměnit nebo spojit a izolovat izolační páskou a co nejdříve nahradit novým
Spálená izolace kabelu Kabel omotat izolační páskou a co nejdříve vyměnit
Porušený kondenzátor Vyměnit za nový
Porušená izolace vinutí cívek zapalování (magneta) Vyměnit cívky
Voda v přerušovači Vodu vyfouknout, opatrně vytřít nebo nechat vyschnout
 

– karburátor lze přeplavit
- karburátor je v pořádku


- svíčka dává jiskru
 

– motor nemá kompresi

Zlomený pístní kroužek Sejmout kroužek s pístu a nahradit novým
Zapečený pístní kroužek Sejmout kroužek, očistit ho, vyčistit drážky v pístu a znova kroužek nasadit
Těsnění pod svíčkou propouští, popř. špatný závit pro svíčku v hlavě Těsnění nahradit novým, vyměnit hlavu nebo vyvložkovat závit
 
karburátor nelze přeplavit V nádrži není palivo Zkusit motocykl nahnout na stranu kohoutku a přepustit palivo z druhé části nádrže a co nejrychleji doplnit
Palivový kohout v přívodním potrubí je uzavřen Palivový kohout otevřít
Ucpaný čistič paliva nad kohoutem nebo ucpaný kohout Palivový kohout vyšroubovat a vyčistit čistič, rozebrat kohout a vyčistit
Ucpané potrubí nebo sítko v karburátoru Potrubí sejmout a profouknout, karburátor vyjmout, trysky vymontovat a vyčistit.
Ucpaná dírka ve víčku plnícího otvoru benzínové nádržky na palivo, popřípadě ucpaný odvzdušňovací labyrint nádrže Odvzdušňovací otvor ve víčku vyčistit, labyrint vyčistit