Seřízení předstihu a popis elektrodílů

 

S - Hlavní světlomet průměr 110 mm s dvouvláknovou žárovkou 6 V 15/15 W s paticí BA 20d podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo.'
K - Koncová svítilna se žárovkou kuličkou 6 V, 5 W s, maticí BA 15s podle normy ČSN 30 4316 pro koncové světlo.
T -·Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levé straně řídítka spolu s přepínačem světla dálkového a tlumeného.
PS - Přepínač světla dálkového a tlumeného spolu s tlačítkem elektrik- kb houkačky je umístěn na levém řidítku. Přepínačem se mění dálkové světlo na tlumené a opačně. Kontakty přepínače jsou zhotoveny tak; aby žárovka koncového světla byla vždy pod proudem současně s některým vláknem hlavní žárovky. Toto zhotovení zamezuje přepálení vlákna žárovky koncového světla.Spínač světel a zapalování je umístěn ve světlometu a má tři polohy dané natáčením páčky (viz detail v elektroschématu na úvodní stránce).
H - Elektrická membráná houkačka je zavěšena na rámu pod nádržkou na palivo nebo pod maskou světla. Je napájena z akumulátoru umístěného ve schránce pod sedlem nebo přímo z dynama. Akumulátor se skládá ze dvou plochých baterií 4,5 V.Baterie 310 zapojených za sebou. Má životnost několik tisíc zahoukání. Jeden pól baterii je uzemněný.
Mt - Setrvačnikové magneto je v podstatě malý střídavý generátor, ve kterém se trvalý magnet, letmo uložený na klikovém hřídeli, otáčí ve statoru. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 20 W; trvalý magnet - je ze speciální ocele á má dva pólové nástavce. Z cívek se odebírá proud pro zapalování a světlo. Vinutí je dvoufázové s osmi cívkami. Proud indukovaný ve čtyřech cívkách jedné fáze napájí přes přerušovač primární vinutí samostatné zapalovací cívky. Čtyři cívky druhé fáze slouží jako zdroj světla. Obě větve, zapalovací a osvětlovací, jsou na sobě elektricky" nézávislé a navzájem se neovlivňují.

Stator - s cívkami je přitažen ke skříni motoru dvěma příchytkami a šrouby M 5. Jako celek je natáčivý o 20° pro nastavení bodu zážehu zapalování. Předstih má být 2,8 až 3,1 mm před horní uvratí pistu. Víko statoru tvoří úplný přerušovač (skládá se ze základní desky, kondenzátoru, pevného kontaktu, vahadla a mazací  plstí).Úplným přerušovačem se nesmí v žádném případě natáčet, aby se neposunulo magnetické pole a nezhoršila se tím kvalita jiskry. Správná poloha úplného přerušovače je stanovena při nastavení magneta ve výrobním závodu. Upevňovací šrouby úplného přerušovače jsou zajištěny červeným lakem. Po porušení zajišťovacího laku nepřebírá výrobce záruku za případné poškození, spálení nebo chybnou funkci elektrického zařízení. Vzdálenost kontaktů přerušovače se nastavuje posunutím destičky s pevným kontaktem oproti vahadlu (kladívku). Vzdálenost kontaktů má být asi 0,4 mm.  

Nastaveni zapalování: otáčíme klikovým hřídelem tak dlouho, až píst dosáhne horní úvratě. V této poloze nastavíme vzdálenost kontaktů asi na 0,4 mm, což kontrolujeme měrkou dodávanou v nářadí. Po nastavení odtrhu upevňovací šroubky utáhneme. Mezi kontakty přerušovače  vložíme cigaretový papírek a pomalu otáčíme klikovým hřídelem, až papír prochází mezi kontakty suvně. V tom okamžiku má být píst 2,8 až 3,1 mm před horní úvratí. Tuto vzdálenost měříme tyčinkou nebo hloubkoměrem při vyjmutí svíčky z hlavy válce. Jestliže předstih není správný, povolíme příchytky magneta. Po správném nastavení musíme příchytky opět dobře utáhnout.

Svorkovnice - upevněna na statoru - má svorky s číselným označením "11" na připojení kabelu zapalovací cívky, "55" na připojení kabelu spínače světel.
Rotor - je nasazen na kuželi klikové hřídele (poloha je udána malým čípkem)a přitažen šroubem M 5 x 55 se šestihrannou hlavou a zářezem. Šroub upevňuje současně vačku. Při sejmutí statoru je třeba ihned na rotor navléknout pomocný kroužek z ocelového plechu, aby nedošlo k odmagnetování magnetu.
Zapalovací cívka - ó V je připevněna na rámu motoru pod nádržkou na palivo.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14/175. Kabel ke svíčce má odrušovací koncovku.Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm.